Masz pytanie? (22) 209 89 25
Pościel przez Internet

Polityka prywatności

1.1 Nabywca w celu zamówienia towarów ze sklepu internetowego, powinien przedstawić swoje dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia Nabywcy: imię i nazwisko Nabywcy, adres dostawy przesyłki, adres e-mail, na który zostaną wysłane zawiadomienia o stanie realizacji zamówienia. Numer telefonu Nabywcy, sposoby zapłaty i dostawy towarów oraz informacja konieczna do realizacji usługi dla Nabywcy.

1.2 1.2. Jakakolwiek informacja, która jest związana z danymi osobowymi i która jest przedstawiana przez Nabywcę, jest poufna i niepubliczna. Sprzedawca zobowiazuje się nie przekazywać takiej informacji osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów Sprzedawcy, świadczących usługi związane z zamówieniem, zapłatą i dostawą lub inne usługi związane ze złożeniem i realizacją usług. Inne wyjątki przekazania informacji poufnych osobom trzecim są uzgadniane z Nabywcą. We wszystkich pozostałych przypadkach dane osobowe Nabywcy osobom trzecim mogą być przekazane tylko w przypadkach określonych przez prawo RL.

1.2.1 W trakcie rejestracji lub prenumeraty newslettera dane Nabywcy są wykorzystywane w celach marketingowych sklepu internetowego. Bezpośredni marketing - to informacja związana e sklepem internetowym i jego działalnoscią (świadczonymi usługami lub towarami), które są przekazywane Nabywcy drogą elektroniczną.

1.2.2 Jeżeli Nabywca nie wyraża zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych w bezpośrednich celach marketingowych, to może poprosić o przerwanie przetwarzania danych w niniejszy sposób:

1.2.2.3 Zawiadamiając o tym pracownika e-sklepu e-mailem [email protected] o chęci przerwania przetwarzania jego danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu podając swoje imię i nazwisko.

1.2.3 Jeżeli Użytkownik wyraża chęć zerwania przetwarzania danych w celach marketingowych e-mailem, to e-sklep zobowiązuje się nie wykorzystywać danych przekazanych w celach bezpośredniego marketingu.

1.3 Nabywca zamawiając towar zobowiazuje się przechowywać i nikomu nie przekazać danych do logowania. Tym samym Nabywca potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i ma prawo zamówić towar w e-sklepie. W przypadku, gdy Nabywca ujawni dane do logowania osobom trzecim, to Sprzedawca jest zwalniany z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

1.4 Dokonując rejestracji w e-sklepie Nabywca potwierdza, że uprawnia Sprzedawcę do gromadzenia, systematyzowania, wykorzystania i przetwarzania w każdy sposób nie zabroniony w aktach prawnych Republiki Litewskiej danych osobowych, które Nabywca pośrednio lub bezpośrednio przekazuje odwiedzając e-sklep i korzystając z usług w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.5 Nabywca zapoznając się z Zasadami potwierdza, że został poinformowany o tym, że przeglądając e-sklep w jego komputerze są zamieszczane pliki wysyłane z serweru internetowego potrzebne do zapewnienia działalności e-sklepu.

1.6 Sprzedawca w każdej chwili, bez wcześniejszego informowania może zawiesić lub ograniczyć możliwość Nabywcy do korzystania z usług. Również posiada prawo do zerwania działalności e-sklepu o tym nie informując Nabywcy.

1.7 Dane, które przedstawił Nabywca są przechowywane przez 2(dwa) lata kalendarzowe od dokonania ostatniego zakupu w e-sklepie. Po dwóch latach kalendarzowych od ostatnich zakupów Nabywcy danę będą usunięte i nie wykorzystywane w działalności e-sklepu.
1.8 Nabywca zostaje poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych i posiada prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi danymi, prawo do ich zmiany lub usunięcia po skontaktowaniu się na adres e-mail [email protected] lub pod numerem (22) 209 89 25.
 
1.9 Nabywca zostaje poinformowany o prawie do otrzymania informacji, z jakich źródeł i jakie jego dane osobowe zostały pobrane, w jakim celu są przetwarzane, jakim odbiorcom danych są przekazywane i były przekazane w ciągu ostatniego roku.